Møte med statsråden om dyrevelferd hos gris

Med bakgrunn i filmen som NRK sendte i forrige uke om uakseptabel adferd i enkelte grisebesetninger hadde landbruks- og matminister Olaug Bollestad innkalt næringen til et møte i dag, onsdag.

Næringen var representert ved faglaga, Nortura, KLF, Animalia, Norsvin og Matmerk. I tillegg møtte også ledelsen i Mattilsynet. Møtet var rettet inn mot å finne fram til tiltak som kan endre de forholdene som ble avdekket i filmen.

Det er enighet om at det skal være nulltoleranse i næringen i forhold til uakseptabel dyrevelferd. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, var en av dem som framførte dette synet. Hun kom i sitt innlegg også inn på at det er nødvendig med en systemvurdering og stilte spørsmål ved om det er forhold ved den måten griseholdet gjennomføres på i dag som kan være med på å forklare noe av det som har blitt avdekket.

Holdningsendringer, opplæring og kunnskapsoppbygging av alle griseprodusenter er viktige stikkord fra møtet. Det vil bli lagt fram forslag om å forskriftsfeste dyrevelferdsprogrammet for gris som ble startet opp fra januar i år slik at det blir obligatorisk for alle griseprodusenter. I tillegg vil alle griseprodusenter også bli møtt med et krav om obligatorisk deltakelse på kurs og kompetanseoppbygging i grisehold. Landbruks- og matministeren varslet også at hun arbeidet med et forslag om å innføre kameraovervåking av avlivingsprosessen på slakteriene. Denne overvåkingen er ment til internt bruk i slakteriene og i Mattilsynet.

Landbruks- og matminister Bollestad avsluttet med å si at hun kommer til å kalle inn til et oppfølgingsmøte i september.

For mer info:
Kjersti Hoff 97120960
Olaf Godli 97546142


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as