Norsk Bonde og Småbrukarlaget og Norges Bondelag har kommet fram til et felles krav i forhold til hvordan vi kan ta ned mjølkeproduksjonen!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har innledet prosessen med staten om hvordan ta ned norsk melkeproduksjon når eksportstøtten faller bort. Da blir sju prosent av melkevolumet overflødig. Dette har vært krevende forhandlinger hvor begge parter har gått flere runder.

- Vi går til staten med en felles posisjon. Vårt mål er en løsning som ivaretar melkeproduksjon over hele landet, og samtidig gir lave kostnader for bonden, sier leder i Norsk Bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff.

- Vi er tydelige på at kostnaden denne nedskaleringen betyr for melkeprodusentene, er for stor til at bonden kan ta den alene. Denne saken kommer som en følge av et politisk vedtak. Vi mener derfor det er rimelig og nødvendig med statlig medfinansiering

- Vi viderefører satsingen på små og mellomstore mjølkebruk, slik det er gjort ved de 2 siste Jordbruksavtalene. Vi i NBS jobber videre med fokus på produksjonsmåte og at mjølka må produseres på norsk fôr og gras- og beiteressurser der de er sier Kjersti Hoff.

Som en del av prosessen har en arbeidsgruppe nedsatt av partene tidlig i september, jobbet fram et faktagrunnlag. Det er partene enige i.

Rapporten er et grunnlag for jordbrukets felles posisjon.

Prosessen videre vil avgjøre endelig resultat og innretning på løsningen. Fristen for prosessen er satt til 1. oktober.

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde og Småbrukarlaget og Norges Bondelag har kommet fram til et felles krav i forhold til hvordan vi kan ta ned mjølkeproduksjonen!
(nedskalering-av-melkeproduksjonen-teknisk-fagrapport-fra-arbeidsgruppe.pdf, 1MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as