Presisering om korn høstet som grovfor

LMD bestemte i sommer at korn høstet som grovfor omregnes til kornavling etter en omregningstabell.

For de foretak som høstet korn som grovfor i tidsrommet 6. juli til 16. juli gjelder at foretaket selv kan velge om de ønsker avlingen medtatt i avlingsskadeerstatning i kornproduksjonen eller i grovforproduksjonen. Dette betyr at arealet skal oppgis som kornareal i søknad om produksjonstilskudd, mens en kan velge om en vil søke om avlingsskade omregnet til korn eller som mengde grovfor.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as