Merete Furuberg og Nils Kristen Sandtrøen Foto: Leonid Rødsten

Pressevarsel

Jordbruksoppgjøret 2018 nærmer seg!

Fredag 13. april kl. 10.00 – 12.00 inviterer Norsk Bonde- og Småbrukarlag pressen til orienteringer før jordbruksoppgjøret 2018. Sted: Akersgata 41.

Program:

• Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, " Forventninger og aktuelle krav jordbruksoppgjøret 2018."

• Generalsekretær Olaf Godli " Hva viser tallene fra Budsjettnemnda og hva betyr det for årets krav?"

• Nils Kristen Sandtrøen, landbrukspolitisk talsperson AP. Hva slags jordbrukspolitikk er det flertall for på Stortinget?

• Spørsmål fra pressen.

Tallene fra Budsjettnemnda vil bli offentliggjort 12. april. Jordbrukets krav vil bli overlevert staten om lag 26. april.

For mer informasjon, og påmelding , bes media kontakte ass. generalsekretær John Petter Løvstad på e-post john.petter@smabrukarlaget.no eller tlf 45025212.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as