Merete Furuberg og Nils Kristen Sandtrøen Foto: Leonid Rødsten

Pressevarsel

Jordbruksoppgjøret 2018 nærmer seg!

Fredag 13. april kl. 10.00 – 12.00 inviterer Norsk Bonde- og Småbrukarlag pressen til orienteringer før jordbruksoppgjøret 2018. Sted: Akersgata 41.

Program:

• Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, " Forventninger og aktuelle krav jordbruksoppgjøret 2018."

• Generalsekretær Olaf Godli " Hva viser tallene fra Budsjettnemnda og hva betyr det for årets krav?"

• Nils Kristen Sandtrøen, landbrukspolitisk talsperson AP. Hva slags jordbrukspolitikk er det flertall for på Stortinget?

• Spørsmål fra pressen.

Tallene fra Budsjettnemnda vil bli offentliggjort 12. april. Jordbrukets krav vil bli overlevert staten om lag 26. april.

For mer informasjon, og påmelding , bes media kontakte ass. generalsekretær John Petter Løvstad på e-post john.petter@smabrukarlaget.no eller tlf 45025212.


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as