Matnyttig

'Matnyttig' er et mobiliseringsprosjekt som skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat. Samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder.
Prosjektet skal bidra til kompetanseheving og styrke samarbeid for å øke produksjonen av lokalmat til et regionalt forbrukermarked og et nasjonalt nisjemarked.
Et viktig mål med prosjektet er at det dannes et inkluderende nettverk som etablerer gode kontakter og som skaper varige samarbeid. Nettverket skal gi veiledning, støtte og kompetanse til produsenter i en etableringsfase. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og småbrukarlaget, med en kostnadsramme på 3.4 millioner.
Vi ønsker å fange interesse fra bønder over hele landet, og vi vil prioritere spredning av arrangement og kurs tilknyttet prosjektet. Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å øke folks bevissthet og stolthet over lokale råvarer og matkultur.
Prosjektleder Rebekka Bond kontaktes på e-post: rebekka@smabrukarlaget.no
telefon: 22005917 / 45059671.

Slipp oss til – ungdom inn i landbruket

Gardsbruk.no er den viktigste møteplassen for kjøp, salg og utleie av ledige gårdsbruk i Norge. Nettsiden er en del av prosjektet Slipp oss til - ungdom inn i landbruket.
Målet med prosjektet er å øke rekrutteringen til et miljøvennlig norsk landbruk, og øke tilflyttingen til norske bygder. Bak prosjektet står Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Norges Bygdeungdomslag.

Om du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Torgeir Vestre på e-post post@gardsbruk.no eller på telefon 41 75 86 50

Grønt spatak

Grønt Spatak er et samarbeid mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Natur og Ungdom. Hvert år drar mellom 50 og 100 ungdommer for å jobbe frivillig på gård eller seter, eller for å gå beitetilsyn. Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine medlemmer står for vertskapet. Ta kontakt med Silje Strøm, tlf 918 56 016 eller e-post grontspatak(a)nu.no. Les mer og finn påmeldingsskjema på Natur og Ungdoms hjemmesider.

Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as