BER OM HASTEMØTE MED HELGESEN OG DALE

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber om hastemøte med statsrådene Helgesen og Dale.
Organisasjonene ber om møte bl.a. for at regjeringen skal kunne redegjøre for hvilke tiltak de vil iverksette ved observasjoner/angrep av rovvilt i prioriterte beiteområder og få klargjort forhold omkring "utsatt beiteslipp" både når det gjelder godtgjørelse og erstatning.

/share/mime/48/pdf.png BER OM HASTEMØTE MED HELGESEN OG DALE
(fellesbrev-kldhlmd-invitasjon-hadeland.pdf, 35kB)

/share/mime/48/pdf.png BER OM HASTEMØTE MED HELGESEN OG DALE
(nb-nbs-og-nsg-ber-om-mote-med-ministerne.pdf, 124kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as