Erstatningsoppgjør for beitebrukere i Nord-Østerdal

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag opprettholder kravet om full erstatning for tapene knyttet ulveangrepene under årets beitesesong, på samme vilkår som for sauebøndene i Oppland og Akershus i 2017.

/share/mime/48/pdf.png Erstatningsoppgjør for rovviltskader
(erstatningsoppgjor-rovviltskader-hedmark.pdf, 50kB)

/share/mime/48/pdf.png Erstatningsoppgjør for beitebrukere i Nord-Østerdal
(01.11.18-erstatningsoppgjor-for-nord-osterdal.pdf, 76kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as