FÆRRE ROVVILTREGIONER - ØKT KONFLIKT

Klima – og miljødepartementet har sendt ut en omfattende høring på flere forslag til endringene i regelverk om rovvilt. Et av forslagene er å redusere dagens 8 rovviltregioner til 4 eller 5 regioner.

Rovviltregionene består av folkevalgte på regionnivå. Ved å, redusere antall regioner blir det færre folkevalgte som vil delta i forvaltningen. Dette er svært uheldig, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Selve høringsnotatet og høringsbrevet kan du lese her. Høringsfrist 1. 10. 2019.

/share/mime/48/pdf.png Høringsnotat - endringer i rovviltforvaltningen
(horingsnotat-endringer-i-rovviltforvaltningen.pdf, 764kB)

/share/mime/48/pdf.png Høring av endringer i rovviltforvaltningen
(horing-av-endringer-i-rovviltforvaltningen-712259-.pdf, 61kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as