FÆRRE ROVVILTREGIONER - ØKT KONFLIKT

Klima – og miljødepartementet har sendt ut en omfattende høring på flere forslag til endringene i regelverk om rovvilt. Et av forslagene er å redusere dagens 8 rovviltregioner til 4 eller 5 regioner.

Rovviltregionene består av folkevalgte på regionnivå. Ved å, redusere antall regioner blir det færre folkevalgte som vil delta i forvaltningen. Dette er svært uheldig, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Selve høringsnotatet og høringsbrevet kan du lese her. Høringsfrist 1. 10. 2019.

/share/mime/48/pdf.png Høringsnotat - endringer i rovviltforvaltningen
(horingsnotat-endringer-i-rovviltforvaltningen.pdf, 764kB)

/share/mime/48/pdf.png Høring av endringer i rovviltforvaltningen
(horing-av-endringer-i-rovviltforvaltningen-712259-.pdf, 61kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as