Høring på endring av Naturmangfoldloven

NBS har sendt to uttalelser i forbindelse med høringen på endring av Naturmangfoldloven og det juridiske grunnlaget for lisensfelling av ulv.

/share/mime/48/pdf.png Høring på endring av Naturmangfoldloven
(horing-naturmf.-lov-17.pdf, 54kB)

/share/mime/48/pdf.png Svar felling ulv 27 feb
(svar-felling-ulv-27.2.-17.pdf, 568kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as