Høring på endring av Naturmangfoldloven

NBS har sendt to uttalelser i forbindelse med høringen på endring av Naturmangfoldloven og det juridiske grunnlaget for lisensfelling av ulv.

/share/mime/48/pdf.png Høring på endring av Naturmangfoldloven
(horing-naturmf.-lov-17.pdf, 54kB)

/share/mime/48/pdf.png Svar felling ulv 27 feb
(svar-felling-ulv-27.2.-17.pdf, 568kB)