Fra venstre: Kjetil Ulset, Gran Sauebeitelag - Jens Christian Lied, NLR Innlandet - Pål Kjorstad, nestleder i NSG - Roger Skjølås, Hurdal Beitelag - Per Fossheim, prosjektleder FKT - John Petter Løvstad, ass. gen. sekr i NBS og møteleder - Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag og Wenche Wangen Rustad, Østre Toten beitelag

Møte om rovviltsituasjonen i Akershus og Oppland

Tirsdag 4. juli ble det, etter invitasjon fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag, avholdt et informasjonsmøte på Lygna i Gran kommune om situasjonen for beitebrukerne i Hurdal og på Hadeland/Toten. Bakgrunnen for møtet var sjølsagt de 15 ulveangrepene som har skjedd siden månedsskiftet mai/juni og som har medført at minst 183 sau og lam er drept eller avlivet som følge av ulveangrepene.

Formålet med møtet var å gi de tre organisasjonene på sentralt nivå mest mulig oppdatert informasjon om den dagsaktuelle situasjonen i dette området samtidig med at beitebrukerne fikk gitt uttrykk for hva de ønsker hjelp til fra organisasjonenes side, hvilke krav de har til forvaltningsmyndighetene osv. Det var kun direkte representanter for beitenæringen som var invitert til dette møtet.
Hovedpunkter i møtet:
• Orientering om situasjonen fra ulike representanter for beitelagene på Hadeland, Toten og flere beitelag i Akershus
• Orientering om arbeidet som organisasjonene på sentralt nivå har gjennomført
• Orientering om beredskapen i NLR mht. krisebistand ved psykiske problemer som følge av rovviltsituasjonen
• Erfaringer etter ulveangrep i Gudbrandsdal
• Erfaringer etter ulveangrep i Rendalen og økonomisk oppgjør
Beitebrukernes krav kan oppsummeres slik:
• Landbruksminister Jon Georg Dale og klima- og miljøminister Vidar Helgesen må snarest komme og møte beitebrukerne i dette området samt delta på en befaring.
• Det er statens ansvar å sørge for at rovviltforliket etterleves. Det betyr at staten ved SNO må ta et overordnet ansvar for å ta ut skadegjører. Kommunale jaktlag kan ikke drive dette arbeidet på dugnad i ukesvis.
• De økonomiske rammene rundt kompensasjon for utsatt beiteslipp, erstatning for tapte dyr, kompensasjon for ekstraordinært beitetilsyn og ettersøk etter skadde dyr osv. må klargjøres og samordnes mellom ulike fylker

For informasjon og krisebistand, kontakt Norsk landbruksrådgiving:
Sentralt www.nlr.no Telefon 90 20 33 17
Regionalt https://www.nlr.no/lokale-enheter/
Mer informasjon om krisbistand https://hms.nlr.no/


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as