Riksrevisjonen med rapport om rovviltforvaltningen – påpeker mangler

Riksrevisjonen påpeker mangler i regjeringens oppfølging av rovviltforvaltningen i rapporten som ble lagt fram i dag. Dette gjelder uenighet mellom Klima og miljødepartementet og rovviltnemndene, vedr. soneforvaltning og bruken av skadefelling.

Problemstillingene som Riksrevisjonen tar opp kunne ha blitt bedre belyst om beitenæringa hadde blitt trukket sterkere inn i revisjonsarbeidet, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Tap av sau på beite er hovedsakelig målt opp mot erstatningsordningen og ikke mot Organisert Beitebruk
Klima- og miljødepartementet framhever at det er åpna opp for bruk av løs på drevet halsende hund, men det gis ikke anledning til å trene hundene og beitebrukerne må ta risikoen og kostnadene dersom hunden tar beitedyr. Videre har skadefellingslag over flere år krevd fellingsvilkår på linje med SNO og blitt avspist med en kun en veileder.

Riksrevisjonen kunne etterlyst hva som har skjedd med Stortingets bestilling om forsøk med skadefelling av kongeørn som skadereduserende tiltak, men det er ikke gjort.

- Jeg vurderer det slik at rapporten kan være et grunnlag for vesentlige endringer i rovviltforvaltninga og at det er fornuftig om KLD legger sin høring om endringer i rovviltforvaltningen, sendt ut 6. juni, på is, sier Hoff. Hoff ser fram til høringen i Stortinget på Riksrevisjonens rapport.

For mer info:
Kjersti Hoff 97120960
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as