Rovviltnemndene og den gordiske knute

De regionale rovviltnemndene har en viktig, men krevende oppgave; å finne ut av Stortingets todelte målsetting med både utmarksutnytting og levedyktige rovviltstammer, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, (NBS). Noen «krusninger» i overflata må være til å leve med, fortsetter Hoff.

Småbrukarlaget vil vise til forslag fra bla. a. Bård Vegar Solhjell, Erna Solberg og Trine Skei Grande i Stortinget våren 2011 med bestilling som ble enstemmig vedtatt i Stortinget: «det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltninga skal styrkes.» En kunne forvente at forslagsstillerne hadde et spesielt eierforhold til rovviltforliket og mente alvor med prosessen og resultatet.
Medlemmer til de regionale rovviltnemndene er foreslått av fylkestingene og sametinget og har solid regional folkevalgt forankring og ryggdekning. NBS mener Stortinget gjorde et klokt valg i 2011 da rovviltnemndene ble tildelt flere oppgaver og at konfliktnivået ville vært langt høyere med alternativ maktkonsentrasjon i embetsverket.
NBS har ingen tru på at noe ansvarlig parti på Stortinget våger å fremme forslag om å fjerne de regionale rovviltnemndene, langt mindre at det skulle eksistere et flertall for å nulle ut demokratiet i rovviltforvaltninga.
Når 206 kommuner/ordførere stiller seg bak kommuneopprøret mot rovviltforvaltninga er ikke det for å svekke rovviltnemndene, snarere tvert i mot, avslutter Hoff.

For mer informasjon:
Kjersti Hoff 971 20 960
Ståle Støen 957 57 525
John Petter Løvstad 450 25 212

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as