Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv

Hedmark- Sau og Geit, Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag søker om utvidelse av lisenskvoten på ulv. Det er veldig positivt at beiteorganisasjonene i Hedmark er samordnede og raskt ut, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

/share/mime/48/pdf.png Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv
(2016-soknad-utvidelse-lisenskvote-ulv.pdf, 325kB)


Velg ditt fylkeslag