Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv

Hedmark- Sau og Geit, Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag søker om utvidelse av lisenskvoten på ulv. Det er veldig positivt at beiteorganisasjonene i Hedmark er samordnede og raskt ut, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

/share/mime/48/pdf.png Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv
(2016-soknad-utvidelse-lisenskvote-ulv.pdf, 325kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as