Stans i lisensjakten på ulv region 4 og 5

Oslo tingrett har i dag gitt WWF medhold i kravet om at lisensjakten på ulv skal stanses inntil det foreligger en endelig dom i søksmålet fra WWF om at vedtaket i Klima- og miljødepartementet fra 25. september skal kjennes ugyldig.

Vedtaket i KLD innebar en avvising av klagen fra bl.a. WWF om at vedtakene i rovviltregionene 4 og 5 om lisensfelling av i alt 36 ulver, både innenfor og utenfor ulvesonen, var ugyldige. Rovviltnemndenes vedtak ble fattet 26. juni 2017.

- Dagens kjennelse fra Oslo tingrett blir møtt med vantro fra et samlet jordbruk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg. Dette innebærer at lisensfellingen i de to regionene opphører med øyeblikkelig virkning. Konsekvensen av vedtaket gjør det umulig å foreta en helt nødvendig reduksjon av ulvebestanden i disse områdene. Resultatet av vedtaket kan bli en beitesommer i 2018 som blir enda blodigere enn det vi opplevde på Hadeland/Toten og i Hurdal i sommer, sier Furuberg.

- Slik rettssystemet fungerer kan det i verste fall gå inntil et halvt år før hovedsøksmålet kommer opp for retten, sier Furuberg. Da står en ny beitesesong for døren. I mellomtiden har kjennelsen fra i dag gjort det ulovlig å gjennomføre den lisensjakten som to rovviltnemnder har vedtatt og som Klima- og miljødepartementet har stadfestet. Jeg vil på det sterkeste anmode rettsapparatet om å få behandlet søksmålet fra WWF så raskt som mulig, slik at vi kan en avgjørelse i denne saken, sier Furuberg. Jeg frykter dessverre at denne kjennelsen kan bidra til at enda flere vil velge å slutte med beitedyr i områdene utenfor ulvesonen, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as