STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP

Regjeringen har i dag fattet nytt vedtak om lisensfelling av ulv, og at det totalt kan felles 42 ulver mens rovviltnemndene hadde fattet vedtak om 50. Regjeringa åpner nå for lisensfelling av Julussa- og Osdalsreviret, som begge i hovedsak ligger utenfor ulvesona i Hedmark. Regjeringa åpner ikke for felling av Slettåsflokken, og dette er svært beklagelig sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Det er nå 9 ulveynglinger i Norge, målet er 4-6. Regjeringen må bringe antall ynglinger ned på Stortingets vedtak, understreker Furuberg.

Det er bra at minister Helgesen slår fast at norsk ulv er skandinavisk og at den ikke er truet, men da burde regjeringen minumum tatt ut 24 slik rovviltnemnda foreslo og ikke 16, sier Furuberg.

Regjeringen foreslår å utvide lisensjakta utenfor ulvesona fra dagens 1. oktober - 31. mars til ny periode 25. September til 30. April, dette er bra men det er beklagelig at lisensjakta innenfor ulvesona 1. Januar – 15. Februar, ikke blir utvida avslutter Furuberg.

For meir info:
Merete Furuberg 90163092
John Petter Løvstad 45025212

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as