Ulveangrepene må få en slutt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever strakstiltak i forbindelse med ulveangrep i beiteprioritert område i Akershus og Oppland. Ett ti-talls beitedyr er drept og skadet i løpet av de siste dagene.

Tidsbegrensningen på skadefellingen må fjernes inntil skadegjører er felt. NBS krever jakt til skadegjører er avlivet slik at beitedyrene igjen kan være trygge i skogen. Slike ulveangrep er en stor dyrevelferdsmessig utfordring samtidig som det er en stor belastning for dyreeiere. Erfaring viser at det kan utløse store helseplager over tid. NBS kan ikke godta at beitebrukere får sin næring og livsgrunnlag ruinert.

NBS krever at Regjeringen nå tar grep og sikrer velferden for beitedyra og livskvaliteten for de dyreeierne. Nå må Regjeringen handle. NBS kan ikke akseptere at den mest miljøvennlige matproduksjonen utraderes. Rovviltet må forvaltes i tråd med Stortingets vedtak.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Marius Rør Andresen 97084134
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as