Ulvedemonstrasjonen i Oslo onsdag 4. januar

Det var satt opp 14 busser fra Hedmark og 3 busser fra Oppland.

Fra Østerdalen deltok ordførerene fra Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal, Alvdal, Engerdal, Åmot, Elverum. Dessuten deltok ordførerene i Stange og i Hamar og Høyrevaraordfører fra Trysil. Fra Hedmark holdt fylkesordføreren appell sammen med ordføreren fra Elverum og Åmot samt varaordfører fra Åmot som nå meldte seg ut av Høyre.

Fra Oppland deltok ordførerne i Fronskommunene og Rune Støstda, Ap-ordfører i Nord-Fron, holdt appell og deltok i møte med Vidar Helgesen.

Her følger paroler som Norsk Sau og Geit ordnet med.

  • NEI til ulvereservat i Norge!
  • Regjeringa motarbeider eiendomsretten
  • Vedtaket ødelegger vår livskvalitet!
  • Bygdefolk er ført bak lyset!
  • Jakt er kultur og næring!
  • JA til næringsutvikling i utmark!
  • Beite – Norges største utmarksressurs
  • Vi har beiterett og jaktrett!
  • 560 døde sauer = STORT SKADEPOTENSIAL
  • 130 døde jakthunder = STORT SKADEPOTENSIAL

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as