Foto: Helle Cecilie Berger

Seier etter langvarig kamp mot godkjenning av genmodifisert raps og mais

Representanter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr møtte fredag 2.juni opp på kontoret til klima- og miljøminister Vidar Helgesen for å takke for det vedtaket som ble i gjort i statsråd. Regjeringen har i statsråd i dag sagt nei til import av fire genmodifiserte planter i Norge; tre rapsplanter og én mais. De tre rapsplantene blir forbudt fordi de kan skade norsk natur. Regjeringen sier nei til maisen, ut fra etiske motforestillinger.

- Det er spesielt vedtaket om ikke å godkjenne maislinje 1507 som er viktig å merke seg. Det er to grunner til det; for det første fordi det har tatt 11 år å få et endelig vedtak om denne spesielle maislinja og for det andre fordi regjeringen har nyttet muligheten som ligger i genteknologiloven til å avvise godkjenning på et annet grunnlag enn bare miljøfaglige begrunnelser. Dette er gledelig og viser betydningen av at vi i Norge har et lovverk som gjør slike vurderinger mulig, sier generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Olaf Godli.

Regjeringen behandlet totalt ni saker om levende, genmodifiserte organismer (GMO) etter genteknologiloven. Alle de ni genmodifiserte plantene er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv. Etter genteknologiloven og EØS-avtalen er slike GMO-er i utgangspunktet også tillatt brukt i Norge.
Regjeringen tillater samtidig fem genmodifiserte nelliktyper med endret blomsterfarge i lilla nyanser, i tråd med EUs godkjenninger.
Viktig avgjørelse
– Dette er en viktig avgjørelse. Med forbud mot tre genmodifiserte rapsplanter og én mais, viser vi i praksis at Norge skal ha en restriktiv GMO-politikk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
I EU vurderes GMO-er ut fra hensyn til helse og miljø. Etter genteknologiloven i Norge skal det også legges vekt på hensyn til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk.
Kan skade norske arter
– Flere av de sakene som vi nå har avgjort, har ligget til behandling i ti til tolv år. Nå skjærer vår regjering igjennom. Vi skal ha en ak