Seminar om ulveforvaltningen

På Norsk Skogbruksmuseum på Elverum torsdag 19 september kl 18.00-20.30.

Tema er mulighetene for å drive utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesona. Statssekretær Widar Skogan i LMD vil delta.

/share/mime/48/pdf.png Seminar om ulveforvaltningen
(ulveseminar-pa-skogmuseet-190919.pdf, 254kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as