Teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd i jordbruket !

En arbeidsgruppe bestående av avtalepartene i jordbruket konkluderer med at det er teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd knyttet til bratthet og teigstørrelse.

Formålet med tilskuddet er:
• Hindre areal i å gå ut av drift og ta vare på kulturlandskap
• Kompensere for merkostnader
• Styrke jordbruket i geografiske områder med stor andel areal med driftsvansker 
Arbeidsgruppa har kommet til at formålet med et driftsvanskeltilskudd kan være å hindre areal å gå ut av drift fordi det er knyttet merkostnader til driften ut over det som det allerede er kompensert for.

Det er svært positivt at avtalepartene nå har slått fast at det er teknisk mulig å innføre et driftsvasketilskudd, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg. Det er nå 8 år siden representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag første gang foreslo et driftsvansketilskudd i en annen arbeidsgruppe.

I forbindelse med Stortingets behandling av "jordbruksmeldinga" våren 2017, var alle partier med unntak av Høyre og FrP positive til å utrede et driftsvansketillegg. Under behandlinga av jordbruksoppgjøret 2017 fremmet Ap, SP, KrF og Sv følgende forslag: "Stortinget ber regjeringen utrede og utforme en mulig ordning for et driftsvansketilskudd med sikte på drøftelser i jordbruksoppgjøret for 2018.»

Nå gjenstår det å se om regjeringen tar inn over seg at det er flertall på Stortinget for et driftsvansketilskudd,og tar dette opp i statens tilbud til jordbruksforhandlingene, avslutter Furuberg.

For mer informasjon: Merete Furuberg, 90163092, Olaf Godli, 97546142 eller John Petter Løvstad, 45025212.

/share/mime/48/pdf.png Teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd i jordbruket !
(rapport-driftsvansketilskudd.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as