Uhørt av KLD om ulv

Klima- og miljødepartementet har avgjort klagene på vedtak om lisensfelling av ulv.

- «Det gjør vondt langt inn i sjela når KLD ikke tar begrunnede klager til følge. Vedtatt kvote er ikke i nærheten av en nødvendig bestandsregulering,» sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- «Jeg forventer derfor et vedtak om en betydelig kvote innenfor ulvesonen på et senere tidspunkt, slik at man kan komme ned på det bestandsmålet som er vedtatt at Stortinget» uttrykker Furuberg.

Hovedtrekkene i vedtaket er:
• 14 dyr av kvoten på 26 kan felles i regioner der det er liten tetthet av ulv og det sjelden felles ulv på lisensjakt. Dette gjør at det reelle uttaket vil ligge langt under 26.

Kvoten fordeler seg slik:
o Region 1 (Vest-Norge): 3 dyr
o Region 2 (Sør-Norge): 2 dyr
o Region 3 (Oppland): 6 dyr
o Region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) og 5, (Hedmark): 12 dyr
o Region 6 (Midt-Norge) : 3 dyr


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as