Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Vel blåst fellessamling og fylkesårsmøte

Gjenvalg på fylkesstyre, gode foredrag og gode debatter, oppsummerer årets fellessamling og fylkesårsmøte.

Vel blåst fellessamling og fylkesårsmøte - les hele saken

Inspirasjonsdag gardsgründer

Vågå, 21. mars 2019. Gardsgründer er et utviklingsprogram som er skreddersydd for gardbrukere som ønsker å utvikle attåtnæring på gården.

Inspirasjonsdag gardsgründer - les hele saken


Gras erstatter kraftfòr

Lørdag 2. mars avviklet OBS første seminar i en rekke av 3. Innledningene handlet om norsk selvforsyning på norske ressurser og utmarksbeite som framtidig ressurs for melk- og kjøttproduksjon.

Gras erstatter kraftfòr - les hele saken

Fellessamling og fylkesårsmøte

9. og 10. mars på Tyrifjord Hotell, Vikersund. Nå er programmet for fellessamling og årsmøte klart. Fellessamlingen er åpen for tilhørere fram til kl. 16.00.


Det utskjelte sauekjøttet

Hva spiser dere nå? Dette var utfordringen Fylkesmann i Innlandet og ordførerne i Gausdal, Øyer og Lillehammer, fikk av Oppland BS 20.2. Kun Fylkesmann, Knut Storberget, tippet rett. Samtlige var enige om at dette var framifrå mat. 

Foto: Tore Steffens, Byavisa 

Det utskjelte sauekjøttet - les hele saken

Søk om penger til landbruket

Nå kan du søke om penger til rekruttering og opplæring for bønder.Se utlysning og informasjon på Oppland Fylkeskommune sin hjemmeside.

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as