Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nortura Otta blir nedlagt.

Konsernstyret i Nortura har vedteke å leggje ned på Otta og flytte verksemda til Rudshøgda. Samstundes har styret vedteke å flytte skjæring av gris frå Rudshøgda til andre anlegg.

Nortura Otta blir nedlagt. - les hele saken

Landsdekkende mentorordning i landbruket fra 2020

Ønsker du å være mentor, eller ønsker en mentor? Nå er mentorordninga blitt landsdekkende og søknadsfristen for å delta er 1. desember. Les mer hos Norsk landbruksrådgiving. Søknadsskjema

Landsdekkende mentorordning i landbruket fra 2020 - les hele saken


Noe mindre korn - dobling på oljefrø

Kornavlingene i 2019 blir 1,27 millioner tonn. Det viser en ny kornprognose fra Norske Felleskjøp

Fagsamling for fylkesstyrene i Hedmark BS og Oppland BS

Forut for årssamlingen i Landbruksråd Innlandet var begge fylkeslagene i Oppland og Hedmark samlet for å diskutere samarbeidstiltak i det nye Innlandet. Under årssamlingen var satsingen på Bio Valley, tema. Les mer.


Etter landsmøte

Utsendingene fra Oppland fikk fullt gjennomslag for sitt forslag om å gå i mot nedlegging av Nortura Otta. Etter en spennende valgtriller om nestledervervet, ble Kjell Erik Brandstadmoen fra Ringebu, gjenvalgt i styret. Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron, ble enstemming valgt inn som ordfører for NBS. Kristian Ekre, Nord-Fron, vil representere Oppland i valgnemda. Yvonne Tonnaer, Vestre-Slidre ble gjenvalgt i kvinneutvalget, mens Marthe Olsen fra Dokka, ble vara i kvinneutvalget. Jon Ivar Tofte fra Heidal ble gjenvalgt i ungdomsutvalget. Alle gratuleres og ønskes lykke til.

Etter landsmøte - les hele saken

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag går i mot nedlegging av Nortura sitt slakterianlegg på Otta.

Storsamfunnet forventer at landbruket tar klima- og miljøhensynet på alvor!Utnyttelse av gras- og beiteressursene, korte transportavstander og god dyrevelferd er de viktigste argumentene mot nedleggelse av slakterier!

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag går i mot nedlegging av Nortura sitt slakterianlegg på Otta. - les hele saken

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as