Oppland Bonde- og Småbrukarlag

100 påmeldt til prøvedag på Valle vgs

10. klassinger fra hele fylket får teste ut en skoledag og internatlivet på Valle videregående skole. 

Valle videregående skole får 64 000 kroner fra Oppland fylkeskommune for å gjennomføre et nytt rekrutteringstiltak for naturbruksutdanningen.

10. klassinger fra hele fylket får anledning til å være på Valle videregående skole en hel skoledag, og de som vil kan prøve ut internatlivet. Utprøvingsdagene gjennomføres 25. og 26. november.

Nærmere 100 elever påmeldt.

Arbeidet organiseres av rådgiverne som informerer og sørger for at de interesserte med lengst vei får busstransport til og fra Valle. Tiltaket er svært populært og erfaringen fra «testopplegget» i 2013 viste at 15 av elevene som valgte Vg1 Naturbruk i 2014, deltok på utprøvingsdagene.

- Første dagen får vi besøk av 60 elever fra ungdomsskolene. Samme ettermiddag kommer 28 nye 10. klassinger. De ønsker også å prøve ut internatlivet. Elevene spiser måltidene på skolen, deltar på kveldsaktiviteter, overnatter på skolen og har deretter en skoledag. Ytterligere fem elever kommer direkte til dag nr. to, sier Morten Kleven, rektor ved Valle videregående skole.

Tiltaket er en del av Oppland fylkeskommune satsing på RULL, rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as