Oppland Bonde- og Småbrukarlag

3000 bønder og støttespillere markerte seg i Oslo 23.mai

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene førte til brudd. Tirsdag 23. mai fylte bønder og småbrukere Oslos gater med saubjøller, kamprop og plakater. Marsjen startet ved Landbrukets Hus og endte foran Stortinget med underholdning, apeller og taler. 

Selv om sittende Regjering ikke vil utjevne forskjellene mellom små og store bønder, oppfylle Stortingets mål om tetting av inntektsgapet til andre grupper, skinte sola fra en skyfri himmel under markeringen.

Fra Oppland stilte rundt 120 bønder opp for å vise sin misnøye og for å oppmuntre Stortinget til å stå ved sine vedtak når statens tilbud skal behandles. 

NBS sin hovedparole: " Reduser forskjellene" gikk foran en stor gjeng grønnkledde med kamprop, trommer, sauebjeller og plakater. 

Det var mange tilskuere i Oslos gater som både filmet, gå tommel opp og klappet. Dette viser at matprodusentene i Norge har stor støtte i befolkningen generelt. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale forsøkte i sin tale å sette bønder opp mot andre yrkesgrupper. Han unnlut bevisst å fortelle at 9% av 190 000.- ikke er det samme som 3% av 500 000. Det er sterkt beklagelig at sittende Regjering så bevisst ønsker å benytte metoder i sin retorikk som har som formål å sette folk opp mot hverandre. Derfor var det heller ingen som klappet, men flere viste rødt kort til ministeren etter talen. 

Merete Furuberg, leder av NBS, holdt en strålende apell om samhold, likhet og rettferdighet bønder imellom. Om viktigheten av at vi bruker jorda der den ligger og at inntekt og innretning er avgjørende for at jordbruket kan opprettholdes i alle hjørner av landet.

Vi takker NBL for organiseringen av en verdig og flott markering som også inneholdt mat til deltakerne, underholdning av høy klasse og busstransport. På scenen foran Stortinget opptrådte bl.a. Ravi og Frode Alnes. 

Klare til avgang.
 
Hovedparolen
 
 
 

 Videosnutt av NBS under masjen (mp4 - snap)

 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as