Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Ferskvann

39 % flere vil studere naturbruk

Utdanningsprogrammet Naturbruk ved Lena-Valle videregående skole opplever stor pågang av elever. 

 

Kilde: Oppland Fylkeskommune - nettsak

Fra skoleåret 2013/2014 til 2015/2016 har antall søkere steget fra 59 til 82 for utdanningsprogrammet Naturbruk. Det utgjør 39 prosent økning av antall elever som har Naturbruk som førstevalg.

- Den store økningen skyldes i første rekke at Lena-Valle er den eneste skolen med utdanningsprogrammet Naturbruk, etter at dette utdanningsprogrammet ble lagt ned i Gausdal, og at den generelle oppmerksomheten rundt vår skole har økt i forbindelse med sammenslåingen og de ulike byggeprosjektene, sier rektor Torfinn Overn.

Stor innsats for å synliggjøre mulighetene

Elevene som søker på Naturbruk kommer fra alle de 26 kommunene i Oppland. Skolen gjør en stor innsats gjennom ulike eksterne og oppsøkende tiltak, som går på informasjon, profilering og rekruttering.

Den fylkeskommunale satsingen, RULL, som står for rekruttering, utvikling og likestilling i landbruket arbeider også med å informere om mulighetene med naturbruksutdanning.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as