Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Ferskvann

39 % flere vil studere naturbruk

Utdanningsprogrammet Naturbruk ved Lena-Valle videregående skole opplever stor pågang av elever. 

 

Kilde: Oppland Fylkeskommune - nettsak

Fra skoleåret 2013/2014 til 2015/2016 har antall søkere steget fra 59 til 82 for utdanningsprogrammet Naturbruk. Det utgjør 39 prosent økning av antall elever som har Naturbruk som førstevalg.

- Den store økningen skyldes i første rekke at Lena-Valle er den eneste skolen med utdanningsprogrammet Naturbruk, etter at dette utdanningsprogrammet ble lagt ned i Gausdal, og at den generelle oppmerksomheten rundt vår skole har økt i forbindelse med sammenslåingen og de ulike byggeprosjektene, sier rektor Torfinn Overn.

Stor innsats for å synliggjøre mulighetene

Elevene som søker på Naturbruk kommer fra alle de 26 kommunene i Oppland. Skolen gjør en stor innsats gjennom ulike eksterne og oppsøkende tiltak, som går på informasjon, profilering og rekruttering.

Den fylkeskommunale satsingen, RULL, som står for rekruttering, utvikling og likestilling i landbruket arbeider også med å informere om mulighetene med naturbruksutdanning.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as