Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Bakerovn klar til bruk. Foto: Avisa Nationen

Anderledes skoledag - mat og mestring

Avisa Nationen fulgte prosjektet "Fra Jord til bord" en hele skoledag. Elever ved 9.trinn på Gausdal ungdomsskole fikk oppleve å bake, steke, yste, sette opp gjerde og mye mer 16.sep.

Se reportasje. 

Se video

 

Både lærere og elever er fornøyd med prosjektet. Alt som kan foregå utenom klasserommet er gull verd, sier kontaktlærer Berit Barlund. Prosjektleder Terje Holen forteller at prosjektet har som mål å formidle kunnskap om mat og matkultur videre til den yngre generasjonen. Alle ressurspersonene stiller stort sett opp på dugnad. Prosjektet er 3-årig og er nå inne i sitt siste år. Et samarbeidsprosjekt mellom Oppland Bonde- og Småbrukarlag og de kirkelige fellesrådene i Øyer og Gausdal hvor Terje Holen er prosjektleder og Trond Klaape pedagogisk leder. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as