Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Flyer åpent møte hotell Hadeland 17.3.

Åpent landbrukspolitisk møte 17.mars på Hadeland

Har vi god nok beredskap? Hvordan ser trusselbildet ut nå og i framtida? Tidligere forsvarsjef, Harald Sunde
Hva befinner seg under føttene våre? Dag Jørund Lønning 
Jord som næring – behovet for en ny landbrukspolitikk. Per Olaf Lundteigen
Hva vil vi – hva gjør vi? Elin Bergerud, politisk nestleder i NBS 
Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no

Det skjer på Hotell Hadeland 17.3. fra kl. 11.00 - 16. 00. Påmelding og beskjed om lunsj er nødvendig hvis du ønsker å kjøpe lunsj og/eller kaffe. 

Fullt program:

10.50   Åpning

Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Svenn Arne Lie ønsker velkommen

11.00   Velkommen til Gran

11.15   Har vi god nok beredskap? Hvordan ser trusselbildet ut nå og i framtida?

            Tidligere forsvarsjef, Harald Sunde

11.45   Kort pause/beinstrekk

12.00   Den viktige jorda v/ Dag Jørund Lønning

            Hva befinner seg under føttene våre?

 13.00   Jord som næring – behovet for en ny landbrukspolitikk? Stortingsrepresentant             for SP fra  Buskerud, Per Olaf Lundteigen

13.30   Spørsmål og debatt

14.00   Lunsj

15.00   Hva vil vi – hva gjør vi? Elin Bergerud, politisk nestleder i NBS

15.30   Oppsummering v/ Kjell Erik Brandstadmoen, styremedlem i NBS

15.45   Det åpne møtet er over. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as