Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Årets lokalmatgründer finner du på Hadeland

Vi gratulerer Olav Lie-Nilsen med årets pris. Olav driver Thorbjørns hotell. Har omgjort badeavdelingen til ysteri og bygget opp igjen småbruket Øvre Kjekshus. Både gårdsbruket og ysteriet forsyner hotellet med kjøtt og ost.

Olav har drevet Thorbjørnsrud hotell siden 2008. Noen få kilometer unna ligger småbruket Øvre Kjekshus. Han kjøpte det nedslitte bruket om omgjorde det til et moderne gårdsbruk hvor han holder 250 vingerfora sau, 65 kyr og 100 gris. Herfra leverer han ferskt og speket kjøtt til hotellet. I hotellets badeavdeling omformes melka til ost og yougert. 

Avisa Nationen om vinneren

Ysteriet i badeavdelingen


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as