Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Årets lokalmatgründer finner du på Hadeland

Vi gratulerer Olav Lie-Nilsen med årets pris. Olav driver Thorbjørns hotell. Har omgjort badeavdelingen til ysteri og bygget opp igjen småbruket Øvre Kjekshus. Både gårdsbruket og ysteriet forsyner hotellet med kjøtt og ost.

Olav har drevet Thorbjørnsrud hotell siden 2008. Noen få kilometer unna ligger småbruket Øvre Kjekshus. Han kjøpte det nedslitte bruket om omgjorde det til et moderne gårdsbruk hvor han holder 250 vingerfora sau, 65 kyr og 100 gris. Herfra leverer han ferskt og speket kjøtt til hotellet. I hotellets badeavdeling omformes melka til ost og yougert. 

Avisa Nationen om vinneren

Ysteriet i badeavdelingen


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as