Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Åpent arrangement på Lena-Valle vgs og Grøna skysstasjon

I anledning OBS sitt 100-års jubileum arrangeres det et variert program på Lena-Valle vgs og Grøna skysstasjon 10. september kl. 09.00 til 15.00. 8 partier stiller for å snakke om rekruttering, utdanning og god agronomisk kunnskap for framtidas bønder. Det blir foredrag om historien til Valle landbruksskole som i sin tid ble til med OBS sin hjelp og initiativ. Dengang het skolen Opplandske småbruker og hagebruksskole. Det er også matjordas år og Bioforsk vil foredra og matjordas betydning. Dagen er åpen for alle og det blir bevertning og underholdning. 

Elever ved vg2 og vg3, tidligere og nåværende ansatte, ordførere i nærområdene, Fylkesmann og medlemmene i Toten, Vardal, Hadeland og Søndre-Land er spesielt invitert. Ellers er dagen åpen for alle som ønsker være med. Vi starter i festsalen på Lena-Valle vgs. Etter litt mat busses deltakerne til Grøna skysstasjon hvor Per Idar og Merete Vingebakken er vertskap. Alle busses tilbake til Lena-Valle kl. 15.00.

Informasjon

Program


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as