Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Behold pelsdyrnæringa i Norge!

Oppland Bonde- og Småbrukarlag ser med stor skuffelse og bekymring på at den nye firepartiregjeringa i sin regjeringserklæring opprettholder forslaget om avvikling av norsk pelsdyrnæring.

 Dette er et yrkesforbud i ei lovlig næring. Det er uhørt at pelsdyrnæringa skal avvikles i politiske hestehandler, når stortinget i 2017 gikk inn for bærekraftig utvikling med strengere krav til dyrevelferd. En slik mangel på langsiktighet er en trussel mot all næringsvirksomhet i Norge. Det er et tankekors at det er nettopp partier som kaller seg næringspartier som har gått inn for dette vedtaket. Pels er et produkt det er lovlig å omsette, men som skal bli forbudt å produsere i Norge. Dette er paradoksalt.

Det er mange grunner til å beholde pelsdyrnæringa i Norge: Norge har et klima som passer godt til hold av pelsdyr. Vi har et av verdens strengeste regelverk for dyrevelferd. Det er gjort mye for å forbedre dyrevelferden i næringa de siste åra, og Mattilsynets rapporter viser at pelsdyrnæringa har gjennomgående god etterfølgelse av regelverket og svært lav andel syke/skadde dyr. Pelsdyrnæringa er den mest kontrollerte av alle husdyrnæringene med 3-5 obligatoriske kontroller i året. Norsk pelsdyrhold sysselsetter rundt 450 mennesker, og bidrar med mellom 350 og 500 millioner i eksportinntekter. Dyrene fôres med slakteavfall og er således ei meget ressursnyttig næring. Pels er, i likhet med ull, et nedbrytbart og naturlig materiale som burde brukes mer. Norsk pelsproduksjon utgjør ca en prosent av verdens pelsproduksjon, men Norge er et foregangsland innen dyrevelferd og skinnkvalitet.

Ved en avvikling av norsk pelsdyrnæring vil produksjonen bli flyttet til land med svakere regelverk, og norsk avlsarbeid og arbeid innen dyrevelferd vil bli borte. Vi mener vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringa må reverseres.

Dersom vedtaket om avvikling blir stående fast, må pelsdyroppdretterne få en kompensasjon som dekker de fulle og hele kostnadene til avvikling, omstilling og tap av inntekt. Dagens forslag fra regjeringa om kompensasjon er langt fra godt nok.

Cecilie Sørli, styremedlem i Oppland Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as