Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Sauemassakren - en varslet katastrofe

"Hvis ikke staten klarer å oppfylle målet om at det ikke skal være rovdyr som utgjør et skadepotensiale i beiteprioriterte områder, må staten innse av vi ikke kan ivareta et rovdyr som ulven i norsk utmark. Vi aksepterer ikke flere massakrer av et rovdyr vi har mange års erfaring med konsekvensene av" Dette uttaler styret i OBS i et leserbrev 14.juni. Les hele innlegget

Faglag, næring og kommuner møter rovviltnemda i Oppland til hastemøte angående ulvesituasjonen 16. juni.

Statsministeren og landbruks og matministeren møtte berørte og media på Hadeland 15. juni


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as