Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Mentorordningen i landbruket. Kjell Ivar Bergehagen og Agnete Fauskerud Foto: Morten Berntsen

Bonde hjelper bonde!

Er du ny bonde, eller erfaren bonde som vil hjelpe ny bonde? Meld deg på mentorordningen. Frist 1. desember.

Les mer om ordningen på Norsk Landbruksrådgiving. Der kan du også se video og finne søknadskjema. Vi har hatt med flere av våre medlemmer i ordningen og tilbakemeldingene er svært gode både fra mentorene og de nye bøndene som har vært med. Foreløbig er ordningen et 3-årig prosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agder-fylkene, Hedmark og Oppland. Prosjektet er et samarbeid mellom Landbruksrådgivningen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Innovasjon Norge. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as