Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Mentorordningen i landbruket. Kjell Ivar Bergehagen og Agnete Fauskerud Foto: Morten Berntsen

Bonde hjelper bonde!

Er du ny bonde, eller erfaren bonde som vil hjelpe ny bonde? Meld deg på mentorordningen. Frist 1. desember.

Les mer om ordningen på Norsk Landbruksrådgiving. Der kan du også se video og finne søknadskjema. Vi har hatt med flere av våre medlemmer i ordningen og tilbakemeldingene er svært gode både fra mentorene og de nye bøndene som har vært med. Foreløbig er ordningen et 3-årig prosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agder-fylkene, Hedmark og Oppland. Prosjektet er et samarbeid mellom Landbruksrådgivningen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Innovasjon Norge. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as