Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Byavisa presenterer lokale matprodusenter

Etter initiativ fra Oppland BS vil Lillehammer Byavis presentere lokale matprodusenter fra kommunene i og rundt Lillehammer utover høsten.

Rundt tusenårsskiftet fikk NBS etablert verdiskapingsprogrammet og sammen med BU-midlene har veldig mange fått støtte gjennom våre ordninger sier Syver Åsberg, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Oppland. Det hadde nok ikke vært mange småskala matprodusenter i vårt distrikt uten disse ordningene, sier leder av OBS, Terje Holen

Se artikkel i Lillehammer Byavis 6. august.

http://issuu.com/byavis/docs/byavisa_2015_26/3?e=11897978/14619322


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as