Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Dialogmøte rovdyr

Etter at landbruksorganisasjonene hadde invitert statråd Sundtoft til Oppland, kom Sundtoft og Listhaug til Oppland, men da ikke for å møte organisasjonene, men to enkeltbønder. Siden verken OBS, OBL eller OSG ble invitert til dette møtet og da heller ikke møtte, har det vært endel turbulens. Statsekretærer tok da kontakt med ønske om å møte organisasjonene. Møter er satt til torsdag 20. august i storsalen på kommunehuset i Sør-Fron. Møtet er åpent for alle og særlig beitebrukere oppfordres om å delta. 

Beitenæringa i Oppland ved Oppland Sau og Geit, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Oppland Bondelag sammen med ordfører i Sør-Fron kommune Ole Tvete Muriteigen, er arrangører av møtet. Spesielt inviterte er representanter for landbrukskontora i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Fellingslederne i de samme kommuner, beitebruker Lars Ole Auglestad. Rovviltnemda i Oppland. Nemda har derfor flyttet sitt møte fra den 19. til den 20. for å kunne delta. 

Invitasjon og program


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as