Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Dialogmøte rovdyr

Etter at landbruksorganisasjonene hadde invitert statråd Sundtoft til Oppland, kom Sundtoft og Listhaug til Oppland, men da ikke for å møte organisasjonene, men to enkeltbønder. Siden verken OBS, OBL eller OSG ble invitert til dette møtet og da heller ikke møtte, har det vært endel turbulens. Statsekretærer tok da kontakt med ønske om å møte organisasjonene. Møter er satt til torsdag 20. august i storsalen på kommunehuset i Sør-Fron. Møtet er åpent for alle og særlig beitebrukere oppfordres om å delta. 

Beitenæringa i Oppland ved Oppland Sau og Geit, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Oppland Bondelag sammen med ordfører i Sør-Fron kommune Ole Tvete Muriteigen, er arrangører av møtet. Spesielt inviterte er representanter for landbrukskontora i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Fellingslederne i de samme kommuner, beitebruker Lars Ole Auglestad. Rovviltnemda i Oppland. Nemda har derfor flyttet sitt møte fra den 19. til den 20. for å kunne delta. 

Invitasjon og program


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as