Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ulvedrepte sauer og lam, Gran, Hurdal Foto: Bjørn Bjørkly, avisa Hadeland

Dugnad for leting etter død og skadd sau

Gran sauebeitelag vil gjennomføre søk etter skadde og døde sauer lørdag 10. juni kl. 11.00. Oppmøte og organisering på Sagvollstallen. OBS oppfordrer våre medlemmer som har anledning til å delta. Påmelding til leder av rovviltutvalget i OBS, Bjørn Rustestuen, på tlf. 90568446. Send sms med antall deltakere ved påmelding. 

Pr. nå er det funnet rundt 100 skadde og døde sauer etter ulveherjingen i Hurdal og Gran. Det er likevel behov for et større søk for å avdekke skadeomfanget. Det tas forbehold om endring/avlysning på kort varsel hvis nye situasjoner rundt ulven skulle oppstå. Leder av søket er Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag.

Det er også igangsatt skadefelling på ulv i Øyer, Lillehammer, Ringsaker. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as