Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ulvedrepte sauer og lam, Gran, Hurdal Foto: Bjørn Bjørkly, avisa Hadeland

Dugnad for leting etter død og skadd sau

Gran sauebeitelag vil gjennomføre søk etter skadde og døde sauer lørdag 10. juni kl. 11.00. Oppmøte og organisering på Sagvollstallen. OBS oppfordrer våre medlemmer som har anledning til å delta. Påmelding til leder av rovviltutvalget i OBS, Bjørn Rustestuen, på tlf. 90568446. Send sms med antall deltakere ved påmelding. 

Pr. nå er det funnet rundt 100 skadde og døde sauer etter ulveherjingen i Hurdal og Gran. Det er likevel behov for et større søk for å avdekke skadeomfanget. Det tas forbehold om endring/avlysning på kort varsel hvis nye situasjoner rundt ulven skulle oppstå. Leder av søket er Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag.

Det er også igangsatt skadefelling på ulv i Øyer, Lillehammer, Ringsaker. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as