Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Slakting av lam på Gausdal ungdomskole Foto: Avisa Gausdølen

Elever er med på slakting

Prosjektet "Fra jord til bord" er inne i sitt 3. og siste år. Fredag 11. oktober ble det demonstrert slakting av lam for elevene på 9. trinn på Gausdal ungdomskole.

Foto: Avisa Gausdølen

Det ble slaktet 2 lam denne dagen nedenfor ungdomskolen i Gausdal. Elevene ble delt inn i to grupper. Terje Holen sto for slakteprosessen, mens lammene var kortreiste fra Trond Klaape i Svatsum. 

Elevene fikk være med på hele prosessen med avliving, avbløding, flåing og fjerning av innvoller. Det var litt forskjell på hvordan elevene opplevde prossessen, men de fleste fulgte nøye med og lyttet til informasjon om indre organer som nyrer, lunger, hjerte og lever. Det ble forklart hvordan dyret ble utnyttet i tidligere tider hvor både blod og tarmer ble brukt. 

Det andre opplegget denne dagen, sto Trond Klaape for. Han informerte om primstavens inndeling og hvordan denne var sterkt knyttet til bondens hverdag.

Les mer i avisa Gausdølen

Undervisningsopplegget gjennom prosjektet følger årstidene og gir elevene innføring i ulike mattradisjoner, såing, høsting, slakting, konservering og foredling fram til ferdig produkt. Det gir også elevene et avbrekk fra teorien i klasserommet og viser i flere sammenhenger hvor nyttig praktisk læring er også for andre fag elevene har gjennom sitt skoleløp. 

Prosjektet Fra jord til bord er et samarbeidprosjekt mellom Oppland Bonde- og Småbrukarlag og De kirkelige fellesrådene i Gausdal og Øyer. Prosjektleder er Terje Holen og pedagogisk leder er Trond Klaape. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as