Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Stortinget bestemmer

Fakkeltog mot Regjeringens rovviltvedtak - bli med!

Oslo 8. januar. Påmeldingsfrist 6. januar. Busser og påmeldingsinfo.

Bli med til Oslo 8. januar og marker din protest mot regjeringens stans av lisensfelling innenfor ulvesonen. Det er satt opp busser fra Oppland, og alle interesserte kan bli med. OBS er medarrangør gjennom vårt engasjement i Naturbruksalliansen, sammen med Bondelaget m.fl. 

Tidspunkt for markeringa i Oslo er kl. 18.00 - 20.00. Husk påmeldingfristen som er 6. januar kl. 18.00. Følg linken over for informasjon om busstider, busstopp og påmelding. Bussen koster kr. 200.- tur-retur. Betales ved påstigning på vipps: 537806, kort/kontant eller direkte til konto: 2095 52 95553

Du oppfordres også til å støtte arrangementet økonomisk på Naturbruksalliansens sin innsamlingsaksjon:

https://www.spleis.no/project/59369?fbclid=IwAR3UHUqnx4yoDT_5qIx33CRsBqi5zNoySkBDOx-EutFch7qMhTZsjHjAxzM

 Spørsmål kan rettes til oppland@smabrukarlaget.no eller til fylkesleder Trond Klaape på tlf.: 412 13 168

Deltakerne i Naturbruksalliansen er: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as