Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Feiring av årets beitekommune 2017: Nord-Fron kommune. -Fra v: Geir Wilfredson Grosberg - leder av utvalget for landbruk, utmark og miljø, Rune Støstad - Ordfører, Geir Johan Groven - avdelingsleder ved landbrukskontoret, Ole Petter Berget - leder av Nord-Fron BS og Eldri Siem - jordbrukssjef.

Feiring av årets beitekommune i Nord-fron.

Etter kåringen som årets beitekommune på landsmøte i NBS, ble det egen feiring i Nord-Fron 10.nov.

10. november ble Nord-Fron kommune behørlig feiret i egen hjemkommune. Ordførerer Rune Støstad ønsket velkommen til de frammøtte som var representanter for styrene i Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag og Bondelaget, representanter for beitelag og jaktlag, ansatte ved landbrukskontoret og deler av utvalget for landbruk, utmark og miljø. Alle fikk en smakebit av fenalåret som fulgte med prisen. Tilbehør var bl.a. lokalt flatbrød fra Øyens hjemmebakeri. 

 

Diplom

Diplomet Nord-Fron fikk, sammen med fenalår, under
Landsmøte i NBS 2017
 
 

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron kommune

Ordfører Rune Støstad ønsket de inviterte velkommen.
 
 

Ole Petter Berget med plakett utdelt av OBS, HBS og BBS

Leder av Nord-Fron BS, Ole Petter Berget, fikk ekstra oppmerksomhet
for sitt langvarige og sterke engasjement i beiterettigheter og for 
kampen mot rovdyrpolitikken.
 
Fenalår og flatbrød
Fenalår og flatbrød
 
Kake for anledningen
Kake må til.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as