Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Fjøsmøte og faglig påfyll

60 deltakere på fjøsmøte og faglig påfyll i Torpa og omland Bonde- og Småbrukarlag 26. februar

Deltakerne fikk omvisning og orientering om sauedrifta hos Oddvar Nereng i Ø.Snertingdalen. Det deltok også elever fra Lena-Valle vgs. Etterpå var det samling på Linheim for servering og faglig påfyll av Pål Kjorstad fra Oppland Sau og Geit og Ole Knut Steinseth fra SNO. 

I sauefjøset hos Oddvar Nereng i Snertingdal feb 2016


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as