Oppland Bonde- og Småbrukarlag

nationene 100 år Foto: Nationen

Nationen ut til heile nasjonen - Folkemøte om rovdyr

Kvart år blir tusenvis av sauer tekne av rovdyr. Kva skal til for å sikre at husdyra er trygge på beite? Kan beitedyr og rovdyr leve side om side? Er dagens forvaltning av rovdyrpolitikken god nok?

Stad: Ruste bygdehus, Nord-Fron 

Tid:  4. juni kl. 19.00-21.00.

 

Nationen og Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag inviterer til debatt om rovdyrpolitikk og rovdyrforvaltning.

Det blir debatt med mellom anna: 

- Ole Petter Berget, sauebonde og leiar i Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag
- Rune Støstad, ordførar i Nord-Fron Arbeiderparti
- Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet
- Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne
- Thomas Cottis, Naturvernforbundet i Hedmark
- Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as