Oppland Bonde- og Småbrukarlag

nationene 100 år Foto: Nationen

Nationen ut til heile nasjonen - Folkemøte om rovdyr

Kvart år blir tusenvis av sauer tekne av rovdyr. Kva skal til for å sikre at husdyra er trygge på beite? Kan beitedyr og rovdyr leve side om side? Er dagens forvaltning av rovdyrpolitikken god nok?

Stad: Ruste bygdehus, Nord-Fron 

Tid:  4. juni kl. 19.00-21.00.

 

Nationen og Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag inviterer til debatt om rovdyrpolitikk og rovdyrforvaltning.

Det blir debatt med mellom anna: 

- Ole Petter Berget, sauebonde og leiar i Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag
- Rune Støstad, ordførar i Nord-Fron Arbeiderparti
- Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet
- Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne
- Thomas Cottis, Naturvernforbundet i Hedmark
- Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as