Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Fra jord til bord - mattradisjoner fra fortid til samtid og framtid

Utprøvingsprosjektet startet ved skolestart 2017 og omfatter ungdomsskoleelever på 9. trinn i Øyer, Gausdal og Lillehammer. Målet er å sette søkelys på mat som kultur i det gamle bondesamfunnet og trekke tråder inn i samtid og framtid. 

Å skape bevissthet og holdninger om sammenhengen mellom jordbruk, matforsyning, matkultur, religion, forvalteransvar, lokale mattradisjoner og vern av skaperverket er hovedintensjonen i prosjektet. Terje Holen og Trond Klaape er initativtakere og står for undervisningen. Undervisningen er delt i to. En i slakt og oppdeling av kjøtt og en teoridel hvor elevene er med rundt i naturen og får undervisning i fotosyntesen, lokale ressurser og klima. Til nå har det vært undervisning på Gausdal ungdomsskole 4 ganger, tilsammen 22 undervisningstimer. Der har de vært med på å dele elg og gris. I tillegg har alle 60 elevene besøkt slakteriet i Engjom 1 gang hvor de var med på slakting og oppdeling av lam.

Det har vært 24 undervisningstimer fordelt på 5 besøk på Smedstad ungdomskole i Lillehammer hvor i overkant av 100 elever på 9.trinn og elever i arbeidstreningsfag på 10. trinn har vært med på oppdeling av lam, gris og elg. Elevene på 9. trinn har i tillegg vært i Engjom to ganger og vært med på slakting og oppdeling av lam. 

Råvarene blir skolens eiendom og brukes videre i faget mat og helse. Gausdal ungdomsskole har lagt inn planer for videre undervisning med bakgrunn i prosjektet. Elevene lærer f.eks hvordan de kan koke kraft, lage sylte av grisehode, legge ned fenalår og lage kjøttdeig for å nevne noe. Elevene får også godt innblikk i hvordan et dyr ser ut, og hva de ulike delene heter og hva det kan brukes som.

Noen elever skal også sette seg inn i gamle lokale tradisjoner rundt mat og julehøytiden. De har da blitt satt i kontakt med eldre i nærmiljøet, som elevene skal besøke. Dette er en fin måte å gi elevene innblikk i gammel kulturarv i møte med eldre.

Videre er noe av planene lefsebaking, undervisning i temaet bærekraftig utvikling, besøke ei istandsatt mølle som produserer mel som er i salg. Vi planlegger også et besøk på et lokalt gardsmuseum der det er muligheter for å få se ysting.

Skolene har bare positive tilbakemeldinger fra elever, lærere og foreldre. Undervisningen er høyst aktuelt for 9. trinn der det dekker flere temaer innenfor lærerplan. Mye blir sett i sammenheng med faget Mat og helse, der det er naturlig å utnytte råvarene, men det dekker også fag som samfunnsfag og naturfag. Elevene får innblikk i bærekraftig utvikling, matproduksjon, lokal kulturarv, og anatomi. Dette er også viktig i forhold til et klima og miljøhensyn. Dette er et stort tema både i samfunnsfag og natur og miljøfag.

Prosjektet er et samarbeid mellom Oppland Bonde- og Småbrukarlag, De kirkelige fellesrådene i Øyer og Gausdal og ungdomsskolene i Øyer, Gausdal og Smedstad i Lillehammer. 

Fra jord til bord. Ungdomskoleelev flår lam

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as