Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Fra Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2016

Rekordoppslutning av utsendinger på året landsmøte som gikk av stabelen 6. og 7. november. Fra Oppland deltok 26 utsendinger, 2 i representantskapet, fylessekretær, fylkets ungdomsutsending og flere observatører.

Guro Sterud Stutlien fra Torpa og omland BS ble enstemmig innvalgt i ungdomsutvalget i NBS søndag. 

For første gang i historien gjestet en Landbruks og matminister fra Frp landsmøte. Jon Georg Dale skapte tendens til buing da han påsto at NSB ikke var tilstede da løsdriftskravet ble endret i sluttforhandlingene med Bondelaget under vårens jordbruksforhandlinger. Landsmøtet i 2015 hadde gått inn for å lempe på fristen for innføring av kravet og dette visste ministeren veldig godt. Flere gikk på talerstolen og uttrykte misnøye med at ministeren brukte løsdriftskravet som en brekkstang for å få gjennom kravene på andre områder i jordbruksforhandlingene, noe Bondelaget gikk med på. Løsdriftskravet kunne staten gått inn for uavhengig av jordbruksforhandlingene. Det ble også kritisert at staten i flere år har brukt utenforliggende saker for å presse gjennom sine krav.

Merete Furuberg ble enstemmig gjenvalgt som leder, men var selv ikke tilstede under landsmøte grunnet sykmelding og nettopp utført operasjon. I hennes fravær holdt fungerende leder Arne Lofthus landsmøtetalen. Han uttrykte klart krav om tiltak for å stanse nedlegginga av gårdsbruk. I den perioden Frp har sittet i regjering har 2563 bønder blitt borte. Det er flyttet penger fra de små og mellomstore brukene til de store. Dette kan ikke fortsette uten av jord går ut av drift og er i motstrid mot målet om økt matproduksjon. Politikken vil, ifølge Lofthus, tvinge fram flere nedlegginger. Vi trenger flere bønder og flere hender i arbeid for å sikre at jorda blir brukt til produksjon av mat der den ligger. 

Det ble gjennomført en paneldebatt mellom AP, SP, NBS, Høyre og Frp v/ministeren. Det kom ikke mye nytt ut av denne annet enn at Vedum, humoristisk konstaterte, at Storberget ikke kan beskyldes for å være høy og mørk slik Dale påsto. 

Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron ble innvalgt som 2. vara til landsstyret.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as