Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Gjenvalgt leder i OBS, Terje Holen Foto: Annette Jørstad

Fylkesårsmøte i OBS

Årsmøte ble avviklet på Klækken hotell på Ringerike 6. mars. Terje Holen ble enstemmig gjenvalgt som fylkesleder. Ny i styret ble Jarmund Øyen fra Garmo og ny vara for ungdomsrepresentanten i fylkesstyret ble Niklas Grøtrud fra Snertingdal. Ragnhild Næprup fra Sel gikk ut av styret.

Det ble gjenvalg på Per Idar Vingebakken fra Skreia, Elin Rømyhr Haugen fra Vang i Valdres og ungdomsrepresentanten i styret, Therese Rudi fra Ringebu. Valgkomiteen hadde delt innstilling på Per Idar Vingebakken og Randi Hasvoldseter fra Vardal. Per Idar ble valgt med to stemmers overvekt. 

Se bilder under:

Bilde 1:Fylkesstyret: Fra v: Terje Holen, Therese Rudi, Astrid Olstad, Per Idar Vingebakken, Nils Arne Sveen og Leif Arne Kvisberg. Asbjørn Storsveen, Elin Rømyhr Haugen og Jarmund Øyen var ikke tilstede.

Bilde 2: Svein Løken, utsending fra Øyer-Tretten BS

Bilde 3: Dirigentbordet under møtet: Fra v: Sekretærene Leif Arne Kvisberg og Nils Arne Sveen. Møtelederne Therese Rudi og Astrid Olstad.

Fylkesstyret 2016-2017

Svein Løken, utsending fra Øyer-Tretten BS

Fra v: Leif Arne Kvisberg, Nils Arne Sveen, Therese Rudi og Astrid Olstad

 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as