Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Hotell Norge Høsbjør. Åsted for fylkesårsmøtet i 2017.

Fylkesårsmøtet mars 2017

Velkommen til Høsbjør Hotell i Ringsaker 11. og 12. mars 2017. 

Tradisjonen tro fortsettes samarbeidet mellom Hedmark, Oppland og Buskerud om felles fagsamling i forkant av fylkesårsmøtene. Felles fagsamling på lørdagen og separate årsmøter på søndagen. Sett av dagene allerede nå !

Innkalling til lokallaga kommer 2 mnd før årsmøtet. Innsending av navn på utsendinger og forslag skal være fylkeslaget i hende en mnd. før årsmøtet. Sakspapirer blir utsendt til utsendinger og eventuelle observatører 14 dager før årsmøtet. Lokallaget kan møte med 1 utsending for hver 25 betalende medlem. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as