Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesordførerne i Oppland og Hedmark ber om mer effektivt uttak av rovvilt

I felles brev til statsråd Tine Sundtoft ber fylkeordførerne om at rovviltnemdene får drive effektiv forvaltning gjennom tiltak hele året. De støtter også rovviltnemdenes oppfatning av at Miljødirektoratet ikke har samme fortolkning av rovviltforliket. 

Videre viser fylkesordførerne til punkt 2.2.19 i rovviltforliket om at soneforvaltningen skal forvaltes tydelig og at det ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensial i beiteprioriterte områder for husdyr og i kalvingsområdet for tamrein. Sitat: "Dette må bety at skadedyr skal tas ut raskt og effektivt. Når store besetninger av dyr tas ned tidlig i sesongen, går naturlig nok tapstallene ned, men det var neppe den metoden Stortinget hadde i tankene." sitat slutt. 

Les brevet


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as