Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Deltakere seminar Gras erstatter kraftfòr Foto: Terje Holen

Gras erstatter kraftfòr

Lørdag 2. mars avviklet OBS første seminar i en rekke av 3. Innledningene handlet om norsk selvforsyning på norske ressurser og utmarksbeite som framtidig ressurs for melk- og kjøttproduksjon.

Seminaret samlet 32 engasjerte deltakere. Christian Anton Smedshaug i Agri Annalyse innledet om handelsavtaler, importkvoter, tollvern og nasjonale muligheter. Yngve Rekdal gikk gjennom beitekvaliteter i utmark, ulike grasarter, beitekapasitet og beitepress. 

Innlederne ga reflekterte analyser av politiske vedtak, faglige vurderinger og praktiske råd. Deltakerne ga uttrykk for at temaet var svært relevant for dagens og framtidens matproduksjon både nasjonalt, globalt og lokalt.

Det blir to ny seminarer om temaet. Det første 28. september og det andre 19. oktober. 

Christian Anton Smedshaug i Agri Annalyse

Christian Anton Smedshaug, Agri annalyse

Yngve Rekdal, NIBIO

Yngve Rekdal, NIBIO


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as