Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Deltakere seminar Gras erstatter kraftfòr Foto: Terje Holen

Gras erstatter kraftfòr

Lørdag 2. mars avviklet OBS første seminar i en rekke av 3. Innledningene handlet om norsk selvforsyning på norske ressurser og utmarksbeite som framtidig ressurs for melk- og kjøttproduksjon.

Seminaret samlet 32 engasjerte deltakere. Christian Anton Smedshaug i Agri Annalyse innledet om handelsavtaler, importkvoter, tollvern og nasjonale muligheter. Yngve Rekdal gikk gjennom beitekvaliteter i utmark, ulike grasarter, beitekapasitet og beitepress. 

Innlederne ga reflekterte analyser av politiske vedtak, faglige vurderinger og praktiske råd. Deltakerne ga uttrykk for at temaet var svært relevant for dagens og framtidens matproduksjon både nasjonalt, globalt og lokalt.

Det blir to ny seminarer om temaet. Det første 28. september og det andre 19. oktober. 

Christian Anton Smedshaug i Agri Annalyse

Christian Anton Smedshaug, Agri annalyse

Yngve Rekdal, NIBIO

Yngve Rekdal, NIBIO


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as