Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Hunndyrkvota ut av lisenskvoten for jerv i beiteprioritert.

Etter klage fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag og Oppland Sau og Geit er klagen delvis tatt til følge. Dette gjelder praksis ved å sette hunndyrkvote i beiteprioritert område for lisensfelling. Den er etter klagen fjernet.

I svarbrev fra Fylkesmannen i Innlandet gir rovviltnemda i region 3 klagerne medhold og fjerner hunndyrkvote i beiteprioritert område for årets lisensjakt på jerv. Det betyr at hunndyrkvoten innenfor jervesona ikke skal påvirke jaktkvoten utenfor.

Nytt vedtak lyder da som følger:

Totalkvote 10 dyr. Fordeling: Innenfor jervesonen, felling av 4 jerv hvorav maksimalt 4 hunndyr (uavhengig av alder). Utenfor jervesonen, felling av 4 jerv. 2 tilleggsdyr for senere fordeling. 

Det ble også gitt medhold i at det blir gjort en ny vurdering av totalkvoten hvis det viser seg å være flere jerv enn tidligere anslått.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as