Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Hva vil AP og SP med landbruket i Gudbrandsdalen?

Åpent landbrukspolitisk møte 16. januar i Vågå kulturhus. Per Olaf Lundteigen og Hilde Kristin Holtesmo debatterer. 

Det settes opp buss fra Lillehammer. Kr. 200.- pr. person, betales på bussen. Påmelding til buss: send til oppland@smabrukarlaget innen 10. januar. Stoppesteder og klokkeslett blir tilsendt påmeldte etter 10. januar.

Jarmund Øyen vil være møteleder under møtet.

Program


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as