Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Hva vil vi med jordbruket i Oppland?

Åpent møte på Norsk Vegmuseum 14. feb. kl. 19.00

Statsviter Svenn Arne Lie innleder. Til å svare på spørsmålet kommer: Åge Skinstad, NHO Innlandet. Per Roskifte, Norgesgruppen. Iver Erling Støen, LO. Liv Bjerke, Reiseliv Oppland. Paul Lingvigsmoen, Naturvernforbundet. Paneldebatt og spørsmål fra salen. Hallvard Grotli, politisk redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen er møte- og debattleder. Velkommen!

Jordbrukspolitikk handler ikke om gardbrukeren, men om samfunnsoppgave som jordbruket har på vegne av felleskapet.

Flyer i pdf

Informasjon om åpent møte 14.feb.17


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as