Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Landbrukslandskap Foto: Ukjent

Hvordan blir norsk landbruk påvirket av EØS og TTIP?

Det inviteres til åpent møte i kommunestyresalen i Jevnaker kommune tirsdag 25. oktober kl 19.00. Hvordan blir norsk landbruk påvirket av EØS og TTIP?  TTIP og TISA - Er våre offentlige tjenester på salg?

Oppland Nei til EU i samarbeid med Oppland Bondelag, Oppland Bonde og Småbrukerlag og Fagforbundet, inviterer til et interessant møte hvor aktuelle temaer som vil berøre landbruket, arbeidslivet og fagbevegelsen i tiden framover.  Hildegunn Gjengedal, Bondelaget og Rolv Rynning Hanssen fra Fagforbundet innleder.

Tema for møtet: 

* TTIP og TISA - Er våre offentlige tjenester på salg? Innledning v/ Rolv Rynning Hansen fra Fagforbundet 

* Hvordan blir norsk landbruk påvirket av EØS og TTIP? v/Hildegunn Gjengedal fra Norges Bondelag

Velkommen til foredrag og debatt.  

Enkel bevertning, vi spanderer!

Arrangør: Oppland Nei til EU, Oppland Bondelag, Oppland Bonde og Småbrukarlag, Fagforbundet.

Motstandere både i USA og Europa mener TTIP-avtalen vil være skadelig for arbeidstageres rettigheter, skadelig for miljøet og vil føre til at private selskaper får overdreven makt og innflytelse over stater.
Forkjemperne for avtalen mener den vil bidra til økt handel og samarbeid mellom regionene, og vil være en økonomisk fordel  både for Europa og EU.
I de siste ukene og månedene har opptil flere hundre tusen demonstranter marsjert i gatene i flere europeiske storbyer mot TTIP-avtalen

I hvilket omfang vil en frihandelsavtale for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement) presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester.  Hva er forskjellene mellom  TISA og EØS-regelverket for offentlige tjenester.  Vil TISA hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett?   

Program på Nei til EU sin hjemmeside


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as